Publicaties

ODE Decentraal brengt twee tijdschriften uit: BODE en WindNieuws. Daarnaast publiceren we opinies, positionpapers en werken we regelmatig mee aan andere publicaties, zoals onderzoeksrapporten en artikelen.
U kunt de meest recente hieronder downloaden.

Webinars

Webinar van 7 maart 2019 over het Klimaatakkoord, voortgang (vervolg) Postcoderoosregeling en de Regionale Energiestrategieën

Opinies

Opinie aandelen Eneco
Opinie Energiecoöperaties zijn open en democratisch

Positionpapers 

Ambitiedocument ODE Decentraal
Positionpaper Samenwerking met Netbeheerders
Positionpaper Samenwerking tussen coöperaties en lokale overheden

Rapporten

Lokale Energiemonitor 2017
Deze derde versie van de Lokale Energie Monitor biedt niet alleen een kwantitatief beeld van de beweging van energiecoöperaties en andere lokale energie initiatieven. Dankzij de vele voorbeelden laat ze ook een goed beeld zien van het vele werk dat coöperaties doen op het gebied van zon, wind, besparing en de warmtetransitie. 

Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel 
De Rijksoverheid heeft aangekondigd de huidige salderingsregeling tegen het licht te willen houden. De NVDE (samenwerkingspartner ODE Decentraal) heeft samen met Holland Solar, Energie Nederland en Netbeheer Nederland het initiatief genomen voor een voorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel.

Locaties voor coöperaties 
Handreiking juridische mogelijkheden voor het ondersteunen van coöperaties bij het verkrijgen van locaties voor duurzame energieopwekking. 

Rapport ontwikkelfaciliteit
Op initiatief van ODE-Decentraal, in samenwerking met het ministerie van EZ, RVO, banken en provincies is aan onderzoeksbureau Rebel gevraagd hoe er meer professionele ondersteuning voor lokale energieprojecten (zon en wind) kan worden georganiseerd. Met als doel het slagingspercentage van coöperatieve projecten toe te laten nemen, potentieel tegen lagere kosten, daarbij de ontwikkeling van deze projecten te versnellen en de betrokkenheid van actieve burgers vast te houden.

Brieven 

Gezamenlijke brief aan minister Wiebes met het verzoek om de salderingsregeling zoals die nu geldt voor particulieren, scholen, MKB-bedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot 2023, zoals Minister Kamp heeft beloofd en in de motie van Vos/van Tongeren door de Kamer is aangenomen.

Gezamenlijke brief aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat inzake de begrotingsbehandeling EZK, d.d. 24 november 2017.
Brief is naast ODE Decentraal ondertekend door: Natuur & Milieu, Milieudefensie, Provinciale Natuur- en Milieufederaties, NVDE en De Groene Zaak

Gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer over de gevolgen van de aanpassingen van de SDE + voor zonneprojecten

Overig

Buurtaanpak van Bewoners, een nieuw samenspel in de warmtetransitie
Verbeteringen Postcoderroosregeling
Discussie aanpassen Postcoderoosregeling