Vereniging voor eigen energie

ODE historie

Een maatschappij met minder energieverspilling en meer gebruik van duurzame energie in plaats van kernenergie of kolen. Dat wilden in 1979 de oprichters van ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie.

 

lees de uitgebreide ODE historie >>>

(Uit het boek 'Een kwestie van lange adem, de geschiedenis van duurzame energie in Nederland' van G. Verbong, 2001)

 

Samenvatting

Al vóór de oprichting van ODE in 1979 ontmoetten een aantal pioniers op het gebied van duurzame energie elkaar regelmatig in Utrecht. ODE was in de beginjaren een vrij pragmatische vereniging: de leden wilden de handen uit de mouwen steken om zelf windmolens en zonneboilers te bouwen. De vereniging begon met zo'n 150 leden. Geleidelijk professionaliseerde ODE en kreeg de vereniging een eigen bureau. Al snel groeide het aantal leden tot rond de duizend, waarna het ledental stabiliseerde.

 

In de negentiger jaren voerden een aantal vaste medewerkers onderzoek uit vanuit het eigen ODE-Bureau. Maar na de bloeitijd kwamen de bezuinigingen. Betaalde medewerkers op (gesubsidieerde) arbeidsplaatsen werden onmogelijk. Er moest worden gereorganiseerd en het werk kwam grotendeels weer op het bordje van het vrijwillige bestuur terecht.

 

ODE blijft een vereniging die bestaat uit leden met idealen, die er samen voor zorgen dat de vereniging ook zonder subsidies kan blijven voortbestaan. Juist de belangeloze inzet vanuit milieu-uitgangspunten is een sterke troef bij het streven naar meer duurzame energie.

 

Lees hier meer over de ODE historie >>>

 

duurzame energie linkedin duurzame energie twitter duurzame energie rss feed duurzame energie op facebook