Vereniging voor eigen energie

Informatie ODE bouw-sectie

U bent van harte welkom in de sectie bouw!

De 'bouwsectie' is een werkgroep binnen de vereniging die zich bezig houdt met duurzaam bouwen en verbouwen.

Deelnemen

Als u wilt deelnemen en reeds ODE lid bent, kunt u uw belangstelling voor de sectie bouw in uw account kenbaar maken. U kunt daar het betreffende vakje aanvinken, dan wordt u voortaan op de hoogte gehouden van alle activiteiten van deze sectie.

Als u nog geen ODE lid bent, schrijft u zich dan eerst in via deze pagina.

Contact met de sectie bouw

Stuur een e-mail naar vrz. van sectie Bouw Cora Gijswijt, cora.gijswijt(at)duurzameenergie.org.

  De sectie bouw heeft een eigen Linkedin groep.

 

Wat zijn de doelen van de sectie bouw?

Op korte termijn staat de community building van de duurzame pioniers centraal.

Het project 'duurzame buren' is opgezet om daar invulling aan te geven. Tevens wil de sectie bij (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap aandacht voor duurzame energie. Niet alleen in de bestaande woningen, maar ook in de nieuwbouw een plek te geven. Door voorlichting en contacten vanuit de 'consument'.

 

Voor wie is de sectie?

De sectie staat open voor alle ODE leden, maar richt zich vooral op mensen die zelf voorzieningen voor duurzame energie of energiebesparing in hun woning (laten) bouwen. Bij de ODE leden zit veel kennis, die we toegankelijk willen maken, bijvoorbeeld door Open Huizen tijdens de Solar Days. Maar op de eerste plaats staan de belangen van de leden zelf.

 

Wat doet de sectie?

Daarbij leggen we ook contact met andere organisaties die bij huurders en woningbezitters betrokken zijn, en verkennen hoe we met hen toepassingen van duurzame energie in de woning kunnen bevorderen. We zien bijvoorbeeld al dat de VEH en de Woonbond initiatieven nemen om hun leden beter voor te lichten over DE.

Per jaar vinden minimaal 2 sectiebijeenkomsten plaats met projectbezoek en gelegenheid tot netwerken en kennisuitwisseling. Dat laatste gebeurt ook via e-mail en de linked-In groep. Sectieleden ontvangen elk kwartaal een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrieven kunt u ook vinden op de nieuwspagina. Sluit u aan bij de sectie, en laat ons weten wat u kunt laten zien, en wat u zou willen weten. Dan kunnen we er in sectie-bijeenkomsten aandacht aan besteden. 

 

leiding Sectie Bouw

Tijdens de algemene ledenvergadering op zaterdag 14 april 2012 is Cora Gijswijt als nieuw ODE-bestuurslid geïnstalleerd, tevens voorzitter van de sectie Bouw. Omdat ze zelf niet op de Algemene Ledenvergadering aanwezig kon zijn, schreef ze een motivatiebrief aan ODE leden:
Mijn werkgebied is de gebouwde omgeving en mijn opdrachtgevers zijn vooral  overheden en woningcorporaties. Mijn opdrachten zijn gericht op het in de praktijk brengen van duurzaamheid. Ik gebruik met name mijn soft skills hiervoor: begeleiding, coaching van teams en individueel. Participatie of empowering van de eindgebruikers, of gewoon wij burgers, woninghuurders, eigenaar/ bewoners, consumenten vind ik cruciaal bij het realiseren van duurzaamheid in de GO. Het bereiken van een duurzame samenleving kan niet zonder echte samenwerking van marktpartijen: kennisinstituten, overheden, bedrijfsleven. Daar ontbreekt het mijn inziens nog aan. De techniek is er en ontwikkelt zich door. De sociale innovatie en proces innovatie staat nu nog in de kinderschoenen. Mijn uitgangspunt zijn de vier P's van People, Prosperity, Planet en de P van proces. Onder deze P valt voor mij ook de sociale innovatie.
Wat motiveert mij dan? Eigenlijk is dat heel simpel. ODE heeft als doelstelling grootschalige toepassing van kleinschalige opwekking van duurzame energie. Kortom ieder huishouden kleine en grote bedrijven wekken duurzame energie op: kleinschalige locale energiebedrijven in handen van de eindgebruikers. Afhankelijkheid van onbetrouwbare partijen is daarmee ten einde en empowering is daar. Binnen mijn werk, is dit mijn passie.
Meer over Cora Gijswijt: zie http://nl.linkedin.com/in/coragijswijt

duurzame energie linkedin duurzame energie twitter duurzame energie rss feed duurzame energie op facebook