Nieuws

ODE Decentraal optimistisch over aanpassing Postcoderoosregeling

18 juni 2018

Minister Wiebes kondigt in zijn brief van 15 juni aan de Tweede Kamer aan dat hij onderzoekt of de Postcoderoosregeling vanaf 2020 kan worden opgenomen in de opvolger van de salderingsregeling. Het doel is één regeling om burgers en bedrijven met een kleinverbruiksaansluiting te stimuleren om deel te nemen in hernieuwbare energieprojecten in de directe omgeving. ODE Decentraal is optimistisch over de voorgenomen aanpassing van de postcoderoosregeling. Zo zal de organisatie van de regeling straks maar bij één ministerie liggen. Directeur Siward Zomer: “Dat is een grote verbetering, hoewel we liever hadden gezien dat aanpassingen aan deze regeling nog tot 2023 op zich hadden laten wachten.”


Foto: Zuiderlicht

De Postcoderoosregeling wordt tot 2020 in zijn huidige vorm behouden. Hiermee wil de minister zekerheid bieden aan de projecten in voorbereiding en kan hij beoordelen of de laatste aanpassingen van 2016 inderdaad het beoogde positieve effect hebben. Wiebes: “Samen met betrokken partijen werk ik de terugleversubsidie verder uit. Daarbij onderzoek ik hoe projecten van energiecoöperaties met een kleinverbruiksaansluiting opgenomen kunnen worden in de terugleversubsidie, zodat één regeling ontstaat.”

Zomer: “Nu de postcoderoosregeling eindelijk op stoom komt hadden wij het liefst een langere periode gezien zonder substantiële veranderingen. Ons voorstel aan minister Wiebes was om de regeling tot 2023 met rust te laten en alleen wat kleine verbeteringen door te voeren, maar geen grote veranderingen.”

Aanvankelijk zou in 2023 ook de salderingsregeling worden aangepast en lag een samenvoeging van de regelingen voor de hand. Door het regeerakkoord is de verandering van de salderingsregeling echter vervroegd naar 2020.

Zomer: “Ook door de ontwikkelingen bij de onderhandelingen over het Klimaatakkoord worden we ingehaald. Om de elektrificatie van de gebouwde omgeving te versnellen zal de belasting op elektriciteit worden verlaagd en de belasting op gas verhoogd. Hier kunnen we niet onderuit en dat maakt dat een aanpassing van de postcoderoosregeling ook in dit tijdspad, dus sneller, mee zal moeten.”

ODE Decentraal is al sinds het ontstaan van de postcoderoosregeling, bezig met verbeteringen hiervan. De afgelopen jaren hebben wij ons ervoor ingezet om een lijst van tien verbeteringen door te voeren om de complexiteit en administratieve lasten van de regeling te verminderen. “Het fiscale karakter van de postcoderoosregeling zorgde ervoor onze vereniging een enorme inspanning moest leveren om de kleinste aanpassingen te regelen. Niet alleen richting de Belastingdienst, maar ook naar het ministerie van Financiën en het Ministerie van Economische Zaken,” aldus Zomer.

“Maar zo wisten we na twee jaar onderhandelen met het Ministerie van Financiën de oorspronkelijk bedachte korting van 7,5 cent naar 9 cent te verhogen, om de businesscases vanuit deze regeling überhaupt mogelijk te kunnen maken. En na een jaar discussiëren met de Belastingdienst en verschillende regiokantoren van de fiscus, konden we eindelijk een heldere uitspraak ontlokken aan de minister, over hoe de btw nu precies verrekend moest worden. In de jaren na de verhoging van de korting naar 9 cent kwam de regeling mondjesmaat op gang. Maar dankzij de enorme inzet van de energiecoöperaties begint de regeling nu echt op stoom te komen.

We gaan ons ervoor inzetten dat de nieuwe regeling administratief eenvoudiger wordt voor onze achterban, en makkelijker uit te leggen aan de deelnemers van de regeling. We willen er zeker ook voor zorgen dat dat de pioniers van de postcoderoosregeling een zo makkelijk mogelijke overgang krijgen en dat er voldoende financiële zekerheid is voor deze pioniers.”

Rapport evaluatie postcoderoosregeling

De regeling verlaagd tarief, ofwel de postcoderoosregeling, is in het najaar van 2017 geëvalueerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen 15 juni 2018 is het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief legt minister Wiebes uit wat hij van plan is met de regeling. Hij wil deze behouden in de huidige vorm tot 2020. Doel is deze daarna op te nemen in de aankomende terugleversubsidie. Wiebes geeft aan dat hij deze samen met betrokken partijen verder wil uitwerken. Er wordt onderzocht hoe projecten van energiecoöperaties hierin opgenomen kunnen worden. 

>> Lees het volledige rapport en de brief aan de tweede kamer

 De brief van Wiebes is in zijn geheel te lezen via deze link

Een duidelijke uitleg over de veranderingen van de salderingsregeling is te vinden op Solar magazine

Reacties

  • Fokke, B. Bico
    Fokke, B. Bico
    En hoe gaat het dan verder met Postcoderoosprojecten die gebruik maken van een GV aansluiting?