Nieuws

Marjan Minnesma opent tweede zonnedak ZEK

16 april 2018

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, opende op zaterdag 14 april 2018  op feestelijke wijze het tweede zonnedak van de Zaanse Energie Koöperatie. Normaal gesproken doet zij  dit soort dingen niet in het weekend, maar ze maakte als geboren Zaankanter een uitzondering voor de Zaanse Energie Koöperatie.

In haar toespraak vertelde ze dat het verduurzamen van de energiehuishouding in Nederland niet vanzelf gaat. Daarvoor zijn heel veel mensen nodig die daaraan sleuren. Er zijn inmiddels veel particulieren die zonnepanelen hebben op hun eigen dak, maar van groot belang zijn de energiecoöperaties die grotere aantallen panelen leggen op grote daken. Zoals de Zaanse Energie Koöperatie met 441 panelen op het dak van de biologische zorgboerderij White Ranch van Jan en Myrna de Wit in Assendelft.

De smaak te pakken
De opening werd afgesloten met een glas champagne voor alle genodigden. De voorzitter van de Zaanse Energie Koöperatie, Thecla Graas, verklapte nog dat het bestuur alweer oogheeft op een nieuw zonneproject. Ze hebben de smaak te pakken.

Hierna was er de gelegenheid een kijkje te nemen bij de techniek achter deze zonneinstallatie. Vier grote converters onder de kap van het dak zetten de gelijkstroom die de panelen opwekken om in 230 volt wisselstroom die de meeste van onze apparaten nodig hebben. De bezoekers waren hiervan zeer onder de indruk.

Trots
De ZEK is er bijzonder trots op dat zij binnen twee jaar na de opening van Zonneveldt op de manege in Engewormer  dit tweede zonnedak in gebruik mag nemen. Daarmee draagt ze nu bij aan het halen van de klimaatdoelstelling met drie opwekinstallaties voor duurzame energie. Want naast de twee zonnedaken doet ook de windturbine Windpaard na 20 jaar nog steeds trouwe dienst. 

De 441 zonnepanelen liggen op de nieuwe schuur van de familie De Wit, maar zijn eigendom van de leden van de ZEK. Deze leden hebben voor het realiseren hiervan in twee maanden tijd een bedrag van € 90.000 opgebracht. Een geweldige prestatie. 

Het Windpaard levert gemiddeld 140.000 kWh per jaar op, Zonneveldt 60.000 kWh en van White Ranch wordt een opbrengst van 110.000 kWh per jaar verwacht. 

Meer dan 90 huishoudens
Hiermee kan de ZEK 90 Zaanse huishoudens van lokale groene stroom voorzien. Vermoedelijk zijn dat er wel wat meer, want leden van de ZEK zijn energiebewust en zullen veelal minder gebruiken dan het gemiddelde van 3.500 kWh per jaar waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uit gaat.

De Zaanse Energie Koöperatie kijkt terug op een fantastische dag.