Nieuws

Windvogel herkozen in bestuur REScoop.eu

10 november 2017

De Windvogel is opnieuw voor vier jaar gekozen in het bestuur van REScoop.eu, de Europese federatie van duurzame energiecoöperaties. Siward Zomer zal de komende vier jaar zijn functie als secretaris van REScoop.eu voortzetten vanuit zijn bestuursfunctie bij duurzame energiecoöperatie De Windvogel. Siward Zomer is ook directeur van ODE Decentraal.

Het bestuur van ODE Decentraal feliciteert Siward met zijn herbenoeming. ODE Decentraal is ook lid van REScoop.eu. 

Het is belangrijk dat wij nauw samenwerken met deze grote duurzame burgerorganisatie om ook op Europees niveau aan een duurzaam en democratisch georganiseerd energiesysteem te werken. Bovendien zorgen de korte lijntjes met REScoop.eu ervoor dat uitwisseling van kennis en ervaringen met Europese collega duurzame energieorganisaties snel en makkelijk verloopt.