Nieuws

Bewoners zelf aan de knoppen in energielandschap Rijnenburg

Rijne Energie
10 november 2017

Utrecht, 10 november 2017 Vanaf november gaan bewoners, belanghebbenden en initiatiefnemers, onder regie van de gemeente Utrecht, aan de slag met het ontwerp voor het energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Rijne Energie is één van de initiatiefnemers. Zij zijn bewoners uit de omgeving die het belang inzien van het opwekken van lokale duurzame energie. Zij maken zich sterk voor een grote stem voor andere bewoners en omwonenden in het ontwerpproces en het vervolg.

Zelf aan de knoppen
Bewoners en omwonenden die zelf aan de knoppen zitten en de opbrengsten van het energielandschap kunnen verdelen op een manier die goed is voor de bewoners en het gebied, dat is waar Rijne Energie voor ijvert. Dat doet ze al sinds de gemeente Utrecht eind 2016 een 'startsein' gaf voor verkenning van de mogelijkheden van grootschalige duurzame energieopwek in de polder.
Dit maakt Rijne Energie niet zomaar een initiatiefnemer. Hun rol en positie is anders dan die van de andere initiatiefnemers en marktpartijen van buiten. Rijne Energie wil met bewoners en omwonenden de windmolens en zonnevelden zelf gaan ontwikkelen en exploiteren, met maatschappelijke meerwaarde en zonder winstoogmerk.

Opbrengsten lokaal benutten
De opbrengsten voor het gebied en de omliggende wijken zijn bij coöperatieve duurzame energieproductie aanzienlijk hoger dan wanneer bedrijven van buitenaf onze windmolens en zonnevelden gaan bouwen. Bewoners die lid worden van de coöperatie kunnen direct participeren en hebben zo zeggenschap over de ontwikkelingen en over de opbrengsten. Rijne Energie wil de opbrengsten lokaal inzetten voor gewenste buurtprojecten, verdere verduurzaming of verbetering van de landschapskwaliteit.

Maak samen je eigen energie!
Hoe meer bewoners het energielandschap samen, op een coöperatieve manier, willen ontwikkelen en exploiteren, hoe meer het energielandschap als ‘eigen’ wordt ervaren. Daarom roept Rijne Energie bewoners en omwonenden op om mee te doen en mee te praten in het ontwerpproces en zich aan te sluiten bij Rijne Energie.

Wanneer in het participatietraject van de gemeente Utrecht de contouren van het landschap en de participatievorm geschetst zijn, wil Rijne Energie samen met andere bewoners en omwonenden de formele coöperatie oprichten, zodat we dan aan de slag kunnen met de ontwikkeling en exploitatie van onze eigen energie.

Meedoen? Stuur een mail naar rijne.energie@gmail.com