Nieuws

FLEXcoop: Kunnen burgers handelen op de Onbalansmarkt?

31 oktober 2017

Kunnen burgers net als grootverbruikers ook handelen op de onbalansmarkt? FLEXcoop is een onderzoeksproject waar onder meer ODE Decentraal, de Spaanse duurzame energie coöperatie Som Energia, REScoopEU en Escozon aan meewerken, om dit uit te zoeken. Het project FLEXcoop heeft hiervoor subsidie ontvangen vanuit het Europese programma Horizon 2020.

De onbalansmarkt is de dagmarkt voor energie. Duurzame energiecoöperaties hebben veel burgers als leden, daarom zijn zij de aangewezen partij om met het project FLEXcoop uit te zoeken hoe burgers zich kunnen manifesteren als partij op die onbalansmarkt.

Pilots
De Kickoff bijeenkomst van het project werd op 18 oktober gehouden. De komende drie jaar wordt onderzocht of en op welke manier duurzame energiecoöperaties in Europa vanuit hun duurzame energieaanbod en de energievraag van de huishoudens van de aangesloten coöperaties kunnen handelen op de Onbalansmarkt. Er worden daarvoor twee pilots opgezet, in Spanje door Som Energia en in Nederland vanuit ODE Decentraal.

Vraag en aanbod
De energiemarkt is er helemaal aan gewend dat het energie-aanbod gestuurd wordt op basis van de vraag die er op elk moment is. Energiebedrijven kunnen haarfijn voorspellen op welke momenten er veel of weinig vraag is naar energie. Grootverbruikers spelen daar handig door op momenten van grote energievraag tegen een vergoeding weinig energie te gebruiken. Of tegen een vergoeding weinig energie te gebruiken als de vraag heel erg groot is. Denk hierbij aan grote koel-vrieshuizen

Steeds meer duurzame energie
Dit gaat veranderen met de verduurzaming van ons energiesysteem. Er wordt steeds meer duurzame energie aangeboden op het net. En, zoals iedereen wel weet, duurzame energiebronnen leveren niet constant dezelfde hoeveelheid energie. De energievraag moet daarom steeds meer worden afgestemd op het aanbod.

Verdienen aan de onbalansmarkt
Als je alle energiecoöperaties bij elkaar optelt, dan heb je een enorme energiegrootverbruiker en –aanbieder van burgers bij elkaar. Hoe kunnen de coöperaties dit inzetten om ook te verdienen aan die Onbalansmarkt. Door te kunnen voorspellen wanneer de huishoudens van de leden een grote energievraag hebben en te kunnen voorspellen wanneer er veel duurzame energieproductie is, worden burgers ook op deze markt een belangrijke speler.

Vergoeding
Of dat allemaal technisch mogelijk is en of er een business case voor te maken valt, wordt onderzocht binnen FLEXcoop. Het gaat hierbij niet alleen om hoeveel we duurzaam opwekken, maar vooral ook dat van buitenaf wordt bepaald wanneer de aangesloten leden hun elektrische auto’s kunnen opladen, wanneer hun vriezers een tandje bij moet zetten en wanneer ze hun wasjes kunnen gaan draaien. Het mooiste is natuurlijk dat deze huishoudelijke activiteiten worden afgestemd op het duurzame energie-aanbod van het moment en dat er ook nog een vergoeding tegenover staat als je dit netjes uitvoert.

Wilt u meer weten over dit project, stuur dan een mail naar René van Vliet

This project has received funding from the under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 773909