Nieuws

Onderzoek HilverZon: Hilversumse bedrijventerreinen kunnen snel 73% CO2 minder uitstoten

Hilverzon
24 oktober 2017

HilverZon en Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West brengen samen besparing in kaart

Hilversum, 22 september 2017 – door het uitvoeren van een energiebesparingsadvies kunnen dertien bedrijven op de bedrijventerreinen in Kerkelanden en het Havenkwartier hun CO2-uitstoot tot 73 procent verkleinen. Met een eenmalige investering kunnen de onderzochte bedrijven hun gasgebruik terugbrengen met wel 97% en de stroom met 67%. De benodigde investering is in gemiddeld 9,9 jaar terugverdiend. De directe CO2-reductie loopt op tot 1655 ton CO2. Deze resultaten komen naar voren uit een energiescan die is uitgevoerd bij deze bedrijven. HilverZon heeft deze scans gemaakt op uitnodiging van de bedrijvenvereniging.

De besparing op CO2-uitstoot wordt niet alleen gehaald uit minder verbruik, maar ook uit het anders opwekken van energie. Door een andere luchtbehandeling en het aanbrengen van zonwering kan een bedrijf al besparen op verwarming of koeling van het pand. De panden kunnen (opnieuw) worden geïsoleerd waardoor de klimaatbeheersing minder energie kost. Ook de aanleg van een nieuwe CV-ketel en LED-verlichting zorgen voor energiebesparing.

De benodigde energie voor licht en klimaatbeheersing kan worden opgewekt door zonnepanelen en warmtepompen, die allebei kunnen worden aangelegd met subsidie waardoor de terugverdientijd van de investering aanzienlijk bekort wordt.

Geld verdienen met verduurzaming
Er zijn vijf verschillende subsidieregelingen waarop aanspraak kan worden gemaakt. Over de totale investering van in totaal 4,22 miljoen euro kan ruim 1 miljoen euro subsidie worden aangevraagd. Veel bedrijven zijn enthousiast over deze resultaten en willen naar aanleiding van deze scans graag doorpakken. Een aantal verduurzamingsmaatregelen, waaronder investeringen in zonne-energie, wordt nu al voorbereid. HilverZon kan de bedrijven adviseren in de subsidieaanvraag.

Aernoud Olde, voorzitter HilverZon: "Het nemen van energiebesparende maatregelen kost tijd. Dit rapport zet per bedrijf de bespaarmaatregelen op een rij. Veel maatregelen waren al herkend maar niet verkend door de bedrijven. Nu kunnen ze met het bespaaradvies snel de maatregelen doorvoeren en duurzamer gaan werken. Hiermee bespaart de ondernemer energiekosten en wint Hilversum schone lucht.”

Duurzamere bedrijfspanden verplicht in 2023
Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt wetgeving voorbereid waaruit blijkt dat ieder kantoor groter dan 100 m2 in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Energiecoöperatie HilverZon en Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West hebben deze energiescans opgezet met financiële steun van het Stadsfonds Hilversum. Het budget van het Stadsfonds is opgebracht door de ondernemers zelf.

René Hoven, voorzitter van de Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West: “Door vanuit het Stadsfonds en de vereniging geld beschikbaar te stellen voor deze scans kunnen onze leden sneller verduurzamen. Voor ons, als vereniging, is het belangrijk dat ondernemers in kaart krijgen hoe ze dat C-label kunnen bereiken. Nu doorpakken en die norm halen!”

Wethouder duurzaamheid van Hilversum, Nicolien van Vroonhoven: “In dit onderzoek wordt energiebesparing vanuit de volle breedte bekeken. Dan zie je dat er grote slagen gemaakt kunnen worden. Het is goed te zien dat de ondernemers echt interesse hebben om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Door samen te werken, inhoudelijk ondersteuning te bieden, begeleiding te geven bij subsidie aanvragen en de uitvoering kunnen we samen Hilversum klimaatneutraal maken.”