Nieuws

Hoe doen lokale energiecoöperaties het? Check de eerste echte monitor!

29 maart 2016

Lokale duurzame energie-initiatieven pakken hun rol in de energietransitie. Er zijn formeel 220 energiecoöperaties actief die gezamenlijk een vermogen van bijna 90 megawatt hebben gerealiseerd met zon- en windprojecten, een opbrengst die gelijk staat aan het stroomverbruik van bijna 50.000 huishoudens. Dit vermogen wordt binnen korte tijd verdriedubbeld. Tienduizenden Nederlandse burgers investeerden sinds 2012 samen minstens 20 à 25 miljoen euro in deze lokale duurzame energie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor, die sinds januari  2016 definitief is. De tussenresultaten zijn op 20 november 2015 bekendgemaakt tijdens het Evenement HIER opgewekt. Siward Zomer, voorzitter van ODE Decentraal, presenteerde daar de uitkomsten van deze eerste inventarisatie.

De monitor kunt u hier downloaden. In samenwerking met de NCR is er nu ook een zeer fraaie infographic gemaakt, met daarin de belangrijkste uitkomsten van de monitor. De pdf van die infographic vindt u hier.

De Lokale Energie Monitor is de eerste jaarrapportage over, voor en door de lokale burgerenergiebeweging in Nederland. Dit onderzoek geeft voor het eerst inzicht in de gezamenlijke impact van alle lokale energieprojecten bij elkaar. Sible Schöne van HIER opgewekt: “De resultaten van de Lokale Energie Monitor laten zien dat duurzame energieopwekking door burgerinitiatieven ook in Nederland haalbaar geworden is. De nieuwe coöperatieve energiebeweging is er in enkele jaren in geslaagd om tienduizenden mensen aan zich te binden, een kleine honderd collectieve zonprojecten te realiseren en de eerste reeks windprojecten. En er staat nog veel meer op stapel.”

Collectieve energieopwekking verdriedubbelt binnen korte tijd

Vanaf 2012 is het aantal energiecoöperaties met betrokkenheid van burgers explosief gestegen. Op dit moment zijn er in Nederland 220 energiecoöperaties actief met een juridische rechtsvorm en registratie bij de Kamper van Koophandel. Gezamenlijk hebben zij een vermogen van bijna 90 megawatt (MW), een opbrengst die gelijk staat aan het stroomverbruik van bijna 50.000 huishoudens. De groei zet door, er zit nog eens minstens 150 MW wind en 26 MWp zon in de planning voor de komende twee jaar. Op nog minstens 20 andere locaties zijn coöperaties bezig om posities voor eigen windturbines zeker te stellen; dit kan nog eens 100 MW opleveren.

Siward Zomer van ODE Decentraal: “Drie jaar geleden was het nog onzeker of de lokale energiebeweging zou blijven bestaan. Deze bestond uit groepen vrijwilligers met mooie ideeën. Nu worden die ideeën in rap tempo omgezet in concrete projecten waar de betrokken organisaties de komende twintig jaar verantwoordelijk voor zijn. De Lokale Energie Monitor maakt duidelijk dat deze beweging niet meer terug in de fles te krijgen is. We hebben er een goed vertrouwen in dat het aantal projecten vanaf nu elk jaar zal groeien.”

Nederlandse burgers investeerden al 22 miljoen euro in lokale duurzame energie

Er zijn 19 windcoöperaties en 201 lokale energiecoöperaties en een tiental dorpsmolenverenigingen. In totaal vertegenwoordigen deze burgercollectieven tussen de 35.000 en 40.000 leden. Daarnaast zijn er ook nog honderden kleinere, informele burgerinitiatieven in buurten en wijk, vaak actief met energiebesparing. Nederlanders tonen zich duidelijk bereid om te financieren. Er is al zo’n 20 à 25 miljoen euro door burgers geïnvesteerd in deze energieprojecten.

Sinds 2012 zijn er bijna 100 collectieve zonprojecten gerealiseerd waarmee in totaal 6,7 MWp aan extra zonvermogen is bijgeplaatst. De Nederlandse windsector is bijna 25 jaar geleden al in gang gezet en heeft in totaal 81,5 MW aan coöperatief windvermogen opgesteld staan. 

 

Over de Lokale Energie Monitor

De Lokale Energie Monitor is een jaarlijks rapportage over de lokale energiesector. In 2016 verschijnt de volgende. De Lokale Energie Monitor is een initiatief van HIER opgewekt. Het onderzoek werd uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke en er is nauw samengewerkt met regionale partners uit de coöperatieve beweging, landelijke monitoringexperts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Energie Centrum Nederland (ECN), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS) en met de netbeheerders en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).