Nieuws

Handreiking voor samenwerking energiecoöperaties en gemeenten

bestuur ODE Decentraal
21 april 2015

Hoofdspreker tijdens het oprichtingscongres van ODE Decentraal was Ed Nijpels, die als voorzitter van de Borgingscommissie voor het Energieakkoord de ontwikkelingen rond de afspraken in het Energieakkoord toelichtte. Hij nam ook een eerste concept in ontvangst van de Handreiking voor de samenwerking tussen energiecoöperaties en gemeenten, uit handen van scheidend bestuurslid Monique Sweep.

Zij memoreerde dat Nijpels enkele maanden eerder e-Decentraal de opdracht had meegegeven om te komen tot een dergelijke handreiking. Die handschoen heeft men opgepakt, met een eerste voorzet als resultaat. Nijpels zegde toe de VNG te zullen uitnodigen om samen met ODE Decentraal de verdere uitwerking van de handreiking vorm te geven.

In het onderstaande document treft u de handreiking, met de nadrukkelijke kanttekening dat het gaat om een concept met de standpunten van uitsluitend ODE Decentraal. In de komende maanden zal het worden besproken met de VNG. 

Concept handreiking samenwerking energiecoöperaties en gemeenten