Lid worden!

Sluit je aan en maak de groeiende beweging vóór duurzame energie nog sterker!
Hoe meer mensen lid worden, hoe krachtiger onze stem op nationaal, provinciaal en lokaal niveau.

ODE Decentraal is in september 2019 samen met REScoopNL en Ecode opgegaan in Energie Samen

Leden ondersteunen onze activiteiten als grootste belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland, met als doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland specifiek door burgers en lokale initiatieven.

Daarnaast krijgen ze toegang tot hulp bij projecteontwikkeling en toegang tot lidmaatschap van ons ICT systeem Econobis. 

Al deze activiteiten en meer worden uitgevoerd door Energie Samen; één herkenbare, sterke landelijke organisatie voor en door duurzame energie initiatieven van burgers en hun supporters.

Meld je aan als lid van Energie Samen!