ALV + kennisbijeenkomst De Digitale Coöperatie

ALV + kennisbijeenkomst De Digitale Coöperatie
Datum:  08 maart

Vergaderstukken ALV ODE Decentraal 8 maart 2018

Download de vergaderstukken hieronder

Agenda
Bijlage 1 Conceptverslag ALV 17 november 2017
Bijlage 2 Jaarrekening 2017
Bijlage 3 De Energieke Samenleving
 

Kennisbijeenkomst De Digitale coöperatie

Coöperaties krijgen steeds meer te maken met informatie- en communicatietechnologie, ofwel ICT.

Aansluitend aan onze ALV organiseren wij daarom de kennisbijeenkomst De Digitale Coöperatie 

U als lid bepaalt mede de koers van onze vereniging op weg naar meer duurzame energie voor en door burgers, dus we zien u graag op de algemene ledenvergadering van 8 maart! De vergaderstukken vindt u binnenkort op deze website, u krijgt daarover bericht.

Bezoek na de ALV gratis onze kennisbijeenkomst.

De Digitale Coöperatie

De meeste duurzame energiecoöperaties zijn enorm druk met het bouwen van duurzame energieprojecten, energiebesparing en het activeren van de samenleving op het gebied van duurzame energie en besparing. ICT staat nauwelijks op de agenda. Om te zorgen dat coöperaties toekomstbestendig kunnen opereren is het nu tijd om daar verandering in te brengen.

ICT met de bijbehorende wet- en regelgeving en nieuwe technologieën zijn essentieel voor de toekomst van de coöperaties.

Wat dacht je van het organiseren van autodelen met een app, of het regelen van het energieverbruik vanwege de aanleg van een smart grid. ICT biedt geweldige kansen, maar kent ook bedreigingen. Je moet er niet aan denken dat alle gegevens van je leden op straat komen te liggen door een hackaanval.

Coöperaties die meegaan met hun tijd zijn op de toekomst voorbereid.

 

Programma

Deel 1
Het eerste deel van het programma gaat over regelgeving die nu relevant is en digitale tools waar coöperaties al gebruik van kunnen maken. Deelnemers krijgen drie korte presentaties over privacywetgeving, tools voor autodelen en de ontwikkeling van tools voor o.a. energiebesparing.

Deel 2
Na de pauze verleggen we onze blik naar de toekomst. Van welke ontwikkelingen kunnen duurzame energiecoöperaties in de toekomst gebruik maken? Hoe kunnen we daar nu al op inspelen? We sluiten af met een discussie over duurzame energiecoöperaties en de toekomst.

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.
 

Programma: 

  • 12.30-13.00 inloop ALV ODE Decentraal
  • 13.00-14.00 ALV ODE Decentraal
  • 14.00 tot 17.00 Kennisbijeenkomst De Digitale Coöperatie 
  • 16.40-17.00 inloop ALV Ecode 
  • 17.00 tot 18.00  ALV Econobis Alleen voor leden van Econobis
    Download HIER het complete programma

Locatie  Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
http://www.zaalverhuur7.nl