Uitgelicht

Blog

  • ODE Decentraal bezocht afgelopen woensdag samen met een groep leden en andere belangstellenden de houtpelletsfabriek van duurzame energiecoöperatie Ecopower in het Belgische Ham.

  • Het aantal geregistreerde energiecoöperaties is in 2016 toegenomen van 262 naar 313. Het gezamenlijke totale productievermogen stijgt dit jaar met meer dan 50 procent naar ruim 138 megawatt. Op korte termijn staat er nog eens 150 megawatt op de planning. Meer dan 50.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2016.<--break-><--break->

  • Eversheds heeft in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en ODE decentraal een rapport opgesteld. Dit rapport beschrijft kort hoe overheden burgerinitiatieven kunnen steunen bij het verwerven van locaties voor het opwekken van duurzame energie.

  • De komende algemene ledenvergadering van ODE Decentraal wordt gehouden op vrijdag 18 november 2016, van 09.00 tot 10.00 uur, met een inloop vanaf 08.30 uur. De locatie is de Fokker Terminal in Den Haag. Op de agenda staan in ieder geval de begroting 2017, het beleidsplan 2017, enkele position papers en de voordracht en benoeming van een nieuwe voorzitter. De stukken worden per e-mail aan alle leden verzonden. Aansluitend op de ledenvergadering vindt het Evenement HIER opgewekt plaats. Als lid van ODE Decentraal kun je daar met korting naartoe!

  • “Om de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs te halen, moet er heel wat meer gebeuren dan het zonder dralen uitvoeren van het Energieakkoord. Er is een energierevolutie nodig om klimaatverandering te stoppen. Aardgas verdwijnt voor verwarming van woningen en gebouwen, kolencentrales gaan dicht en auto’s van de uitlaat af. En dat alles veel sneller dan we tot dusverre dachten”. Dat stellen Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie, de provinciale Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, De Groene Zaak en ODE-Decentraal als reactie op de presentatie van de Nationale Energie verkenning (NEV) door minister Kamp.

Activiteiten

bekijk alles

@ODE_NL

Realisatie: verenigingenweb