Actueel

Nieuws

 • Provincie Utrecht ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

  08 november
  Voor energiecoöperaties is de komende jaren een steeds grotere rol weggelegd in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. In het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de ambitie dat duurzame energieprojecten voor 50 procent in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ondersteuningsstructuur op. Vooral omdat lokaal gedreven mensen bevlogen zijn om met de eigen gemeenschap, middels lokaal zeggenschap en in lokaal eigendom duurzame energieprojecten te ontwikkelen, stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.Lees meer
 • 13 november Kennismarkt Omgevingswet 2018

  26 oktober
  Hoe gaat uw werk veranderen de komende jaren? Omgevingsweb organiseert op 13 november de Kennismarkt Omgevingswet 2018.  Deelnemers krijgen een volledige update en gaat vooral ook zelf aan de slag.Lees meer
 • Klimaatakkoord of niet, burgers in de energietransitie werken stug door

  29 september
  Het aantal energiecoöperaties en hun productie groeit in Nederland al jaren exponentieel. Burgers en lokale bedrijven zijn het zat dat overheden te lang op zich laten wachten met structureel en/of constructief beleid voor duurzame energie en gaan zelf aan de slag. De mensen van deze beweging waren verheugd dat het kabinet als “groenste ooit” hen eindelijk volgde. Op donderdag 27 september kopte de NOS echter dat er dit er dit jaar geen Klimaatakoord komt. Het zou voor deze actieve burgers en bedrijven uiterst teleurstellend zijn als dit inderdaad niet het geval blijkt te zijn.Lees meer
 • Participatie, ook bij Wind op zee!

  26 september
  Wind op zee is een belangrijke pijler van de energietransitie. Burgers willen dat ook zo ervaren, net als bij Wind op land moeten burgers kunnen participeren in wind op zee projecten en er stroom van kunnen betrekken. Een Kamermotie (juni 2017) vraagt dit mogelijk te maken. En inmiddels is de Vereniging Participatie Wind op Zee (PWOZ) van start gegaan, die dat wil realiseren voor burgers, bedrijven en gemeenten. Gesteund door Urgenda, ODE-Decentraal en Meewind.Lees meer
 • Burgerwindcoöperatie plant extra bomen langs A15 voor Betuwewind-leden

  24 september
  Geldermalsen - Betuwewind wil een voedselbos ontwikkelen langs de A15. Hiermee wil de Burgerwindcoöperatie West-Betuwe een betere, duurzamere toepassing van boombeplanting realiseren. Nu Betuwewind is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de windmolens bij verkeersknooppunt Deil zijn de eerste bomen gekapt. Deze moeten plaats maken voor een toegangsweg en een kraanplaats voor de vier windmolens die door de burgerwindcoöperatie en haar leden worden gebouwd op het voormalig grondgebied van Staatsbosbeheer. Ter compensatie van de bomen die gekapt zijn - de herplantplicht - wil Betuwewind nu een voedselbos langs de A15 planten. Lees meer